صفحه (موقت) ويژه  انتخاب واحد   نيمسال دوم  92-91

اطلاعيه بسيار مهم !!

دانشجويان عزيز توجه فرمايند !! رعايت پيش نياز در زمان اخذ واحد ها به عهده دانشجو بوده و چنانچه دانشجويي واحدي را بدون رعايت پيش نياز اخذ نمايد و در هر مرحله از تحصيل وي اين امر مشخص گردد ، درس اخذ شده به همراه كليه دروس وابسته بعد از آن حتي در صورت گرفتن نمره قبولي حذف شده و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .

دانشجویان عزیز دقت فرمایند که در صورت پرداخت ناموفق شهریه در منوی مالی دکمه پرداخت ناموفق بانک ملی و سپس دکمه کنترل با بانک را کلیک نمایند.

  

 
برنامه حضور مدیران گروه -کارشناسی ارشد

برنامه حضور مدیران گروه دانشکده علوم انسانی

اطلاعیه مربوط به حذف واحدهای مازاد

اطلاعیه مربوط به اخذ درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دانلود فایلهای پروژه نهایی کارشناسی معماری

 

   

 

 

 جهت دسترسي  به پورتال واحد بوشهر بر روي تصوير مقابل كليك نماييد